Նախագծեր 

Դիլիջանի միջազգային դպրոցի կառուցում

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԴՊՐՈՑ

«Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ-ի անձնակազմը ընդգրկված է եղել Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ծրագրի մեկնարկային փուլում: Այդ փուլի ընթացքում իրականացվել են բոլոր նախնական հետազոտությունները, մշակվել սկզբունքային նախագծերը, աշխատանքների կազմակերպման հայեցակարգը, կատարվել է դպրոցի առանցքային կառավարչական մարմինների ձևավորումը: Ներկայում ծրագիրը գտնվում է կապիտալ շինարարության ավարտական փուլում, իսկ դպրոցի բովանդակային ծրագրերը վերջնականացվում են:
04/08/2013

1 Տարի 6 Ամիս 24 Օր
n/a
Նախագծի թարմացումներ