Ընկերության մասին

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«Փրոփերթի Դիվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ-ն (Property Development Company CJSC) իրականացնում է ներդրումներ անշարժ գույքի շուկայում, տրամադրում է նաև կառուցապատման իրականացման և շինարարության անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռք բերման համալիր ծառայություններ:

Մենք մշտապես մասնագիտանում ենք  անշարժ գույքի զարգացման և շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկման ոլորտում, ինչը մեծապես նպաստում է մեր աշխատանքի շարունակական կատարելագործմանը, նոր ու առաջադեմ մոտեցումների կիրառմանը:

Մեր գործունեությունը հիմնված է հեռանկարային դիզայն մշակելու,  կայուն զարգացման տեսլականի և պետական ու մասնավոր հատվածների հետ սերտ համագործակցության  վրա:  Մեր նպատակն է ապահովել կրեատիվ մոտեցում ու ներդաշնակ զարգացում այն բոլոր նախագծերում, որ վստահվում են մեզ: 


Նախագծեր

Տեղեկատվություն