Ծառայություններ

Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունները


Մենք առաջարկում ենք բազմաբնույթ ծառայություններ` սկսած շինարարական նոր նախագծերի մշակումից, շինարարական ու վերանորոգման աշխատանքների կառավարումից մինչև  շենքերի շահագործում: Մեր կողմից առաջարկվող ծառայություններն են:

·         Անշարժ գույքի զարգացում և ընդհանուր գործընթացի կառավարում:

·         Նախագծի պլանավորում և վերահսկում:

·         Անշարժ գույքի ներդրումային խորհրդատվություն:

·         Ճարտարապետական նախագծային  և նախահաշվային աշխատանքների խորհրդատվություն:

·         Շինարարություն և շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական վերահսկում:

·         Շինարարական/վերանորոգման աշխատանքների աջակցություն Ամերիաբանկի ֆինանսավորմամբ:  

·         Ներքին հարդարման նախագծի և վերանորոգման աշխատանքների խորհրդատվություն:

·         Էներգախնայող համակարգերի ներդրման խորհրդատվություն: